SJÖKULTUR


Plimsollmärke (freeboard mark);

anger minsta fribord till vilket fartyget får lastas.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!