SJÖKULTUR


Plimsollmärke (freeboard mark);

anger minsta fribord till vilket fartyget får lastas.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!