SJÖKULTUR


Pollare;

järnkonstruktion ombord - kallad béting (bitt) - eller på kaj (bollard), för förtöjning.

Hiva (heave);

dra in (vajer), hala ombord (tross) etc. (Därav ett hiv, lyft av ett sling.) Jfr hyva.

> Fler sjötermer som du behöver veta!