SJÖKULTUR


Pollare;

järnkonstruktion ombord - kallad béting (bitt) - eller på kaj (bollard), för förtöjning.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!