SJÖKULTUR


Pollare;

järnkonstruktion ombord - kallad béting (bitt) - eller på kaj (bollard), för förtöjning.

Deplacement (displacement);

vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons): 1.016 kg. Se dräktighet, dödvikt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!