SJÖKULTUR


Pollare;

järnkonstruktion ombord - kallad béting (bitt) - eller på kaj (bollard), för förtöjning.

Proviant (ship’s provisions);

fartygets förråd av livsmedel, fylls på genom proviantering. Förväxla ej med "Stå’re’s".

> Fler sjötermer som du behöver veta!