SJÖKULTUR


Poopdäck, poopen;

upphöjt akterdäck. Av pupi, hedniska gudabeläten placerade längst akterut i forntidens skepp. Jfr Flagghälsning 2. (Eng. to poop syftar på våg som slår in längst akterut, fartyget tar in sjön akterifrån.)

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!