SJÖKULTUR


Position (position);

den punkt där fartyget befinner sig vid en given tidpunkt. Radioförkortningen QTH betyder "mitt fartygs position är..."

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!