SJÖKULTUR


Position (position);

den punkt där fartyget befinner sig vid en given tidpunkt. Radioförkortningen QTH betyder "mitt fartygs position är..."

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!