SJÖKULTUR


Position (position);

den punkt där fartyget befinner sig vid en given tidpunkt. Radioförkortningen QTH betyder "mitt fartygs position är..."

För ut, för över (ahead);

belägenhet respektive riktning mot förskeppet eller någon punkt i färdriktningen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!