SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Lämparglädje;

sviskonsoppa. Jfr jungmansglädje.

> Fler sjötermer som du behöver veta!