SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!