SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Punta (to punt);

att staka sig fram med stakbåt. Den som på så vis tar sig fram över vattnet kallas a punter (vilket också är termen för kund hos prostituerad, "torsk").

> Fler sjötermer som du behöver veta!