SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!