SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Sling;

den mängd gods som kan tas i ett enda hiv, dvs lyft.

> Fler sjötermer som du behöver veta!