SJÖKULTUR


Post a ship, posted missing;

förklara ett fartyg vara försenat/saknat.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!