SJÖKULTUR


Propeller;

genial uppfinning för fartygs framdrift. Tillskrivs ofta svensken John Ericsson, men hans fungerande skruvpropeller anno 1836 var inte den enda. Egna skruvar lösa hade samtidigt britterna Francis Smith och Robert Wilson samt fransmannen Frédéric Sauvage. Principen lär ha kläckts redan 1680 av det engelska geniet Robert Hooke, och under 1700-talet tillämpades idén i tur och ordning av österrikaren Josef Ressel, schweizaren Daniel Bernouilli och engelsmannen Joseph Bramah. Uppfinningen fick betydelse först sedan ångmaskinen börjat tas i bruk ombord i början av 1800-talet, och John Ericssons propeller lär ha varit den av de första som fungerade bäst.