SJÖKULTUR


Proviant (ship’s provisions);

fartygets förråd av livsmedel, fylls på genom proviantering. Förväxla ej med "Stå’re’s".

Gir (sheer; av nederl. gier);

frivillig eller ofrivillig avvikelse från kursen. Jfr Ostindiska girar samt "skriva namnet".

> Fler sjötermer som du behöver veta!