SJÖKULTUR


Punta (to punt);

att staka sig fram med stakbåt. Den som på så vis tar sig fram över vattnet kallas a punter (vilket också är termen för kund hos prostituerad, "torsk").

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!