SJÖKULTUR


Purodroska;

Johnsonfartyg ("johnsare") på Brazil/La Plata-traden.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!