SJÖKULTUR


Purra (rouse);

väcka (någon).

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!