SJÖKULTUR


RABT;

uttyddes Rederi AB Transatlantic men i sjöfolkmun även "Redigt Arbete Betalas Taskigt".

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!