SJÖKULTUR


Rida ut (stormen) (to weather out /the storm/);

gör man när man håller sjön

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!