SJÖKULTUR


Robba(-d, bli) (av eng. rob);

detsamma som att bli rånad.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!