SJÖKULTUR


Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!