SJÖKULTUR


Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!