SJÖKULTUR


Rorsman/rorgängare (helmsman);

benämning på den matros som för tillfället - vid in- och utgående samt i trånga farleder - står vid rodret, ett uttryck som bland landfolk lustigt nog kommit att beteckna oinskränkt makt.

Gulfen;

syftar oftast på Mexikanska Gulfen men kan även avse Viken.

> Fler sjötermer som du behöver veta!