SJÖKULTUR


Rorsman/rorgängare (helmsman);

benämning på den matros som för tillfället - vid in- och utgående samt i trånga farleder - står vid rodret, ett uttryck som bland landfolk lustigt nog kommit att beteckna oinskränkt makt.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!