SJÖKULTUR


Rotation;

schemabunden rundresa.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!