SJÖKULTUR


Rulla (roll);

sidledes rörelse i sjögång.

Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

> Fler sjötermer som du behöver veta!