SJÖKULTUR


Rulla (roll);

sidledes rörelse i sjögång.

Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

> Fler sjötermer som du behöver veta!