SJÖKULTUR


Rulla (roll);

sidledes rörelse i sjögång.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!