SJÖKULTUR


Rum sjö;

öppna havet.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!