SJÖKULTUR


Rundgattad;

om fartyg som har rundad akter. Jfr plattgattad

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!