SJÖKULTUR


Rundgattad;

om fartyg som har rundad akter. Jfr plattgattad

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!