SJÖKULTUR


Rundhult (spars);

samlingsnamn för master, rår, bommar etc.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!