SJÖKULTUR


Rundhult (spars);

samlingsnamn för master, rår, bommar etc.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!