SJÖKULTUR


Rundhult (spars);

samlingsnamn för master, rår, bommar etc.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!