SJÖKULTUR


Rundhult (spars);

samlingsnamn för master, rår, bommar etc.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!