SJÖKULTUR


Rundhult (spars);

samlingsnamn för master, rår, bommar etc.

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!