SJÖKULTUR


Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!