SJÖKULTUR


Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

> Fler sjötermer som du behöver veta!