SJÖKULTUR


Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

> Fler sjötermer som du behöver veta!