SJÖKULTUR


Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!