SJÖKULTUR


Rymma (veer aft);

om vinden när den vrider sig akteröver och blir mer gynnsam. Motsats till skralna.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!