SJÖKULTUR


Rymma (veer aft);

om vinden när den vrider sig akteröver och blir mer gynnsam. Motsats till skralna.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!