SJÖKULTUR


Rymma (veer aft);

om vinden när den vrider sig akteröver och blir mer gynnsam. Motsats till skralna.

Deplacement (displacement);

vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons): 1.016 kg. Se dräktighet, dödvikt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!