SJÖKULTUR


Rymma (veer aft);

om vinden när den vrider sig akteröver och blir mer gynnsam. Motsats till skralna.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!