SJÖKULTUR


Sailor’s burial fund ("sjömansbegravningsfonden");

guldring i örat. Enligt Ocean Planet: Writings and Images of the Sea (1995) stadgades det förr i skotsk lag att varje sjöman skulle bära en guldring i örat, med vilken begravningskostnader skulle täckas om han drunknade och spolades iland. Ringens vanligaste funktion är dock att ge magiskt skydd mot drunkningsdöden (samt även mot reumatism!).

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!