SJÖKULTUR


Salut (gun salute);

bullrig hälsningssed inom Kommissen. Ursprungligen en förtroendeskapande gest till sjöss med innebörden "jag är försvarslös", eftersom det tog tid att ladda om kanonerna. De största brittiska örlogsmännen hade 21 kanoner på vardera sidan, därför är 21 skott nations- och kunglig salut i Sverige liksom motsvarande i bl.a. USA. Sorgesalut är emellertid två bredsidor, dvs två gånger 21 skott med paus emellan. Antalet skall vara udda, eftersom udda tal anses vara lyckosamma.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!