SJÖKULTUR


Segla (till sjöss);

uttryck som numera oftast saknar samband med "rullgardinbåtar". Arbete till sjöss i allmänhet. (En del berättar dock om när de for snarare än seglade till sjöss.) Navigare necesse est, vivere non est necesse, "Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt", konstaterade Plutarchos för nära 2.000 år sedan. Gustaf II Adolf hade liknande insikter: Rijkets wälfärdh, näst Gudh, beståår på Seglatz och Skepzfarten.

Tonnagerum, -lucka (tonnage hatch);

aktersta luckan som på vissa fartygstyper tillkom som en mätteknisk finess. Hade dock även praktisk betydelse. Via den kom man in i de vanliga lastrummen utan att behöva lucka av dessa.

> Fler sjötermer som du behöver veta!