SJÖKULTUR


Sejsa (seize);

att sammanbinda tåg, bän(d)sla.

 

Surra (lash, av nederl. sjoeren);

med tåg tajta lasten etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!