SJÖKULTUR


Sejsa (seize);

att sammanbinda tåg, bän(d)sla.

 

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!