SJÖKULTUR


Sextant;

Navigationsinstrument för mätning av solhöjden.

Lod (lead, "bly");

i tamp tajtad metallkropp, varmed vattendjup mäts.

> Fler sjötermer som du behöver veta!