SJÖKULTUR


Sextant;

Navigationsinstrument för mätning av solhöjden.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!