SJÖKULTUR


Shipper;

avlastare, befraktare, rederiets uppdragsgivare ang. frakt. Jfr skipper

Smörland (Cape Flyaway);

förefaller vara land i sikte, visar sig när man kommit närmare vara långsträckta moln, som plötsligt "smälter som smör".

> Fler sjötermer som du behöver veta!