SJÖKULTUR


Shipper;

avlastare, befraktare, rederiets uppdragsgivare ang. frakt. Jfr skipper

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!