SJÖKULTUR


Shipper;

avlastare, befraktare, rederiets uppdragsgivare ang. frakt. Jfr skipper

Milk;

mjölk är mjölk (t.ex. från plåtkossan), men milk på sjömanssvenska är kondenserad grädde på burk och inget annat!

> Fler sjötermer som du behöver veta!