SJÖKULTUR


Shipper;

avlastare, befraktare, rederiets uppdragsgivare ang. frakt. Jfr skipper

Besättningslista (crew list);

förteckning över samtliga påmönstrade besättningsmedlemmar, från befälhavaren och nedåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!