SJÖKULTUR


Shipper;

avlastare, befraktare, rederiets uppdragsgivare ang. frakt. Jfr skipper

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!