SJÖKULTUR


Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!