SJÖKULTUR


Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!