SJÖKULTUR


Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.