SJÖKULTUR


Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!