SJÖKULTUR


Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!