SJÖKULTUR


Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!