SJÖKULTUR


Shorttime;

honorerad herdestund i hamnkvarter. Jfr "sympatía".

Proviant (ship’s provisions);

fartygets förråd av livsmedel, fylls på genom proviantering. Förväxla ej med "Stå’re’s".

> Fler sjötermer som du behöver veta!