SJÖKULTUR


Sjanghaja(d) (to shanghai someone, to be shanghaied);

om metoden att tvångspåmönstra sjömän, ombordtransporterade i medvetslöst tillstånd . Hanteringen blomstrade under den californiska guldruschen, som inleddes i mitten av 1800-talet. I San Francisco Bay var kring 1850 tusentals skepp upplagda, sedan besättningarna rymt till guldfälten. Shanghai var långt borta, och Shanghai voyage blev synonymt med lång sjöresa, oavsett verklig destination. Därför hette det att den tvångsrekryterade blev sent to Shanghai, vare sig han kom dit eller ej. En annan förklaring är att uttrycket föddes i själva Shanghai, där skeppare på amerikanska tea clippers kunde ta till okonventionella metoder för att fylla på besättningen. Ytterligare en ledtråd är att på australiensisk engelska kan be shanghaied betyda "skjutas ut med katapult", kanske en symbolisk bild av rekryteringsmetoden. Jfr Mickey Finn.

Deplacement (displacement);

vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons): 1.016 kg. Se dräktighet, dödvikt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!