SJÖKULTUR


Sjöben;

har den som är befaren.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!