SJÖKULTUR


Sjöberg;

personifiering av havet vid busväder ("Sjöberg har vaknat", etc).

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!