SJÖKULTUR


Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!