SJÖKULTUR


Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!