SJÖKULTUR


Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!