SJÖKULTUR


Sjöklart, sjöklargöring;

med invanda rutiner få fartyget i gott sjömans- och säkerhetsmässigt skick inför avresa.

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!