SJÖKULTUR


Sjöklart, sjöklargöring;

med invanda rutiner få fartyget i gott sjömans- och säkerhetsmässigt skick inför avresa.

Surra (lash, av nederl. sjoeren);

med tåg tajta lasten etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!