SJÖKULTUR


Sjöklart, sjöklargöring;

med invanda rutiner få fartyget i gott sjömans- och säkerhetsmässigt skick inför avresa.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!