SJÖKULTUR


Sjöklart, sjöklargöring;

med invanda rutiner få fartyget i gott sjömans- och säkerhetsmässigt skick inför avresa.

Voyage;

sjöresa på korrekt engelska.

> Fler sjötermer som du behöver veta!