SJÖKULTUR


Sjömansmässig;

se shipshape.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!