SJÖKULTUR


Sjömil;

se nautisk mil.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!