SJÖKULTUR


Sjörök (sea smoke);

ett slags tjocka blott några meter upp över havsytan. Uppstår då vattnets temperatur är avsevärt högre än luftens.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!