SJÖKULTUR


Sjöskröna (sailors’ tales; av no. skrøne);

ungefär detsamma som skepparhistoria. Skiljer sig genom sin relativa äkthet radikalt från landskrönan, som alltid är uppdiktad. Bakgrunden till det engelska uttrycket spinning a yarn, motsvarande "dra en skröna", är sysslan ombord i segelskepp att spinna kabelgarn – rope yarn – av gamla tamprester, dvs old ropes. Det var den enda arbetsuppgiften som gav sjömännen chansen att tala fritt med varandra, varvid berättelsekonsten frodades.

Dreja bi (heave to. Av nederl. bijdraaien);

att upphäva fartygets framfart och, med hjälp av maskin, försöka hålla det på samma plats (t.ex. för att ta ombord lots).

> Fler sjötermer som du behöver veta!