SJÖKULTUR


Sju resor värre;

mått på något som är riktigt dåligt el. illa jämfört med något annat.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!