SJÖKULTUR


Sju resor värre;

mått på något som är riktigt dåligt el. illa jämfört med något annat.

Halgatt, halkip (snatch, fairlead);

anordningar i el. vid relingen som förtöjningsgods skall löpa igenom, t.ex. klys, med el. utan löprullar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!