SJÖKULTUR


Sju resor värre;

mått på något som är riktigt dåligt el. illa jämfört med något annat.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!