SJÖKULTUR


Skaffning;

mat, måltid (t.ex. nattskaffning, olika slags kallskuret.)

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!