SJÖKULTUR


Skaffning;

mat, måltid (t.ex. nattskaffning, olika slags kallskuret.)

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!