SJÖKULTUR


Skaffning;

mat, måltid (t.ex. nattskaffning, olika slags kallskuret.)