SJÖKULTUR


Skaffning;

mat, måltid (t.ex. nattskaffning, olika slags kallskuret.)

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!