SJÖKULTUR


Ska’lejt (skylight);

slags härdat "takfönster" över maskin.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!