SJÖKULTUR


Ska’lejt (skylight);

slags härdat "takfönster" över maskin.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!