SJÖKULTUR


Skamfila (chafe);

om nötning eller slitage på tågvirke etc genom friktion.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!