SJÖKULTUR


Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

Fia;

förr namn på kvinnlig mässuppassare. Jfr Kalle.

> Fler sjötermer som du behöver veta!