SJÖKULTUR


Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

Akter ut (aft);

belägenhet på akterdäck eller någonstans i kölvattnet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!