SJÖKULTUR


Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!