SJÖKULTUR


Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!