SJÖKULTUR


Skepparhistorier (yarns);

konstart bland sjömän. Berättelser som av landkrabbor brukar betraktas som uppdiktade men som i själva verket är ungefärligen sanningsenliga. Dras med fördel under samling vid ljugarbänken. Aktiviteten kan på engelska kallas swinging the lamp. Jfr Sjöskröna.

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!