SJÖKULTUR


Skepparkrans (Newgate fringe el. frill, av fängelse i London);

skäggkrans från öra till öra, får ej förväxlas med frälsarkrans.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!