SJÖKULTUR


Skeppsdagboken kallas även "loggbok" (ship’s log);

för länge sedan skrevs sjöresans aktualiteter ned på spånblad från en timmerstock, eng. log. Spånbladen hängdes upp i kronologisk ordning, blev en log book.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!