SJÖKULTUR


Skeppshunden och skeppskatten;

avhållna skeppskamrater till generationer av sjömän, tills de någon gång under efterkrigsperioden (1978?) tvingades gå iland för gott till följd av skärpta rabies- och karantänsbestämmelser. Kanske gick det colombianska segelfartyget Gloria i inrikes fart, för hennes trotjänare Chicote mönstrade av först 1994 efter 13 år på hundvakten. Han törnade in för gott strax därefter, troligen med brustet hjärta över att tvingas lämna sjölivet. Länge var orden "hund" och "katt" tabu ombord; ett tabu som ibland kunde utsträckas till själva hunden men knappast till katten. För senare sjömansgenerationer var skeppshunden och skeppskatten i huvudsak lyckobringande. Bl.a. ansågs de kunna förutse om någon fara hotade fartyget, och om de smet iland just före avgång kunde det vara klokt att göra likaledes.

Förlisa (to be lost, to be shipwrecked, to founder; av lågty. Vorlisen, "gå förlorad");

gå under, gå i kvav.

> Fler sjötermer som du behöver veta!