SJÖKULTUR


Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis