SJÖKULTUR


Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!