SJÖKULTUR


Skipper;

skepparen, "gubben", befälhavaren. Förväxla ej med shipper.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!