SJÖKULTUR


Skipper;

skepparen, "gubben", befälhavaren. Förväxla ej med shipper.

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!