SJÖKULTUR


Skipper;

skepparen, "gubben", befälhavaren. Förväxla ej med shipper.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!