SJÖKULTUR


Skipper;

skepparen, "gubben", befälhavaren. Förväxla ej med shipper.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!