SJÖKULTUR


Skipper;

skepparen, "gubben", befälhavaren. Förväxla ej med shipper.

Kullajänke;

sjöman inom Helsingborgs- och Höganäsrederier.

> Fler sjötermer som du behöver veta!